Služby

Jednou z hlavních aktivit společnosti Logica je poskytování odborného poradenství podnikům zaměřeného na analýzu logistické struktury podniku a distribuční kanály jejich zboží.

Spediční a dopravní trh se neustále vyvíjí a to ve stále globálnějším prostředí a s rysy a charakteristikami kompletně odlišnými od let minulých. Logica má široké znalosti aktérů, kteří se pohybují v tomto prostředí, zná jejich specializace a rozlišné metody, které používají při přepravách zboží (přepravy silniční, železniční, kombinované, lodní…) a které tak mohou podnikům pomoci dostat se do výhodnějsí pozice oproti jejich konkurenci

Díky letitým zkušenostem svých spolupracovníků v sektoru mezinárodní spedice může Logica podpořit jednotlivé podniky při valutaci jejich vlastní logistické struktury. Od tohoto se odvíjí hledání a vytyčení optimální strategie ke zvýšení produktivity podniku . Toho lze docílit pomocí přehodnocení organizace logistického systému podniku, racionalizací nákladů a následným přijetím nových úsporných a inovativních opatření.

Logica je schopna poskytnout svým klientům následující služby:
  • Analýza supply-chain;
  • Srovnávací analýza operačních postupů, nákladů, přepravních podmínek a času vynaloženého na přepravy;
  • Technická asistence při volbě nejvhodnějšího typu přeprav pro dané výrobky, s přihlédnutím ke specifickým podmínkám;
  • Vyhledávání a výběr kvalifikovaných dodavatelů, jak místních tak zahraničních;
  • Reorganizace dopravních kanálů a plánování přeprav;
  • Asistence při vyjednávání s klienty a dodavateli;
  • Nepřetržité monitorování dosažených výsledků a vytyčování nových cílů
Terms & Conditions | Privacy Logica © all rights are reserverd | P.IVA 02616190308