Služby

Logica poskytuje svým klientům poradenskou a technickou asistenci cílenou na dosažení obchodního rozvoje firem na italském a evropském trhu. Každý zákazník má své vlastní charakteristické potřeby a požadavky, neexistují univerzální řešení platné pro všechny. Prvním krokem je analýza prostředi, ve kterém daný podnik vyvíjí svou činnost, aby tak mohly být určeny a uvedeny do praxe nejvhodnějsí strategie..

Za tímto účelem Logica spolupracuje s celou řadou kvalifikovaných partnerů, jak italských, tak zahraničních. Poté Logica vypracuje pro své zákazníky strategickou studii, soustředěnou na rozbor specifického trhu a monitoráž výsledků firmy. Určí a upozorní na případné problémy spojené s marketingem a prodejem, prověří a stanoví různé možnosti rozvoje a formuluje strategie a projekty nutné k dosažení vytyčených cílů.

Logica se obrací převážně k malým a středně velkým podnikům, které mají zájem prorazit a působit na evropském trhu, případně rozšířit spektrum své činnosti, a podporuje je během celého procesu od jejich vstupu na daný trh a po celou dobu dalšího rozvoje- Logica vyhledává vhodné obchodní partnery a upozorňuje na obchodní příležitosti, současně sleduje případné možnosti dalšího rozvoje a posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.


Mezi další služby společnosti Logica patří:
  • Vývoj a zpracování projektů rozvoje
  • Studie proveditelnosti, analýzy a průzkum trhu, vyhledávání a zpracování dat
  • Identifikace a monitoring KPI
  • Podávání zpráv o případných obchodních příležitostech
  • Vyhledávání vhodných partnerů, agentů či distributorů
  • Projekty mezinárodní spolupráce mezi malými a středními podniky
Terms & Conditions | Privacy Logica © all rights are reserverd | P.IVA 02616190308